Samenwerking

Samenwerking PROO Fysio en PROO Fitness ION Nijmegen

PROO Fysio Nijmegen werkt nauw samen met de disciplines binnen de stichting Integrale Oncologische (Na)zorg (ION). ION wil de oncologische zorg verbeteren door goede integrale samenwerking tussen verschillende disciplines. Dit zowel tussen de medische en paramedici, maar ook de zaken eromheen, zoals werk integratie, uiterlijke verzorging en sport. We kijken vanuit een holistische visie naar wat de patiënt nodig heeft. 

ION heeft een projectplan ontwikkeld waarbij we de focus verschuiven van het ziektegericht- naar een gezondheidsperspectief. Binnen dit projectplan richten we ons op een Oncologisch (na)zorgtraject, persoonsgericht, zorg op maat buiten het ziekenhuis. Door de zorg buiten het ziekenhuis in te richten wordt de focus op het ‘patiënt zijn’ (de aandacht voor de medische aspecten zoals uitslagen en nacontrole) verschoven naar weer ‘mens zijn’ (en de aandacht voor psychosociale aspecten en re-integratie in de maatschappij).

Daarnaast, door samenwerking tussen 2e en 1e lijns zorg wordt beter gebruik gemaakt van elkaars kennis, netwerk en verwijsmogelijkheden en van beschikbare informele zorg. Op deze manier ontstaat het zo gewenste regionale oncologische zorgnetwerk rondom betrokken ziekenhuizen.