Privacy verklaring

Privacy Policy

PROO Fysio Nijmegen is een fysiotherapiepraktijk gespecialiseerd binnen de oncologie fysiotherapie in Nijmegen. 

PROO Fysio Nijmegen neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens
PROO Fysio Nijmegen maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te schrijven en afspraken van behandelingen in te plannen. PROO Fysio Nijmegen blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.


Verzamelen van informatie
Indien u bij één van de disciplines waar PROO Fysio Nijmegen mee samenwerkt een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u.

PROO Fysio Nijmegen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.
Gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie
Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

  • om een afspraak te maken 
  • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is.

Doorsturen van informatie
PROO Fysio Nijmegen stuurt alleen persoonsgegevens door naar samenwerkende disciplines na uw goedkeuring ten behoeve van het maken van een afspraak of inplannen van een multidisciplinair overleg.

Beveiliging
PROO Fysio Nijmegen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website PROO Fysio Nijmegen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PROO Fysio Nijmegen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PROO Fysio Nijmegen op via het contactformulier.

  • Alle medewerkers binnen PROO Fysio Nijmegen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hyperlinks
De website van PROO Fysio Nijmegen kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. PROO Fysio Nijmegen kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van PROO Fysio Nijmegen verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.
Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene
Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

  • Recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit).

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website.

Klachten en uitoefenen van uw rechten
Voor klachten kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website.

Hieronder kunt u de adresgegevens vinden:

PROO Fysio Nijmegen
Kerkenbos 1097a
6546BB Nijmegen

Wijzigingen
Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 29-01-2024