Klachtenregeling

PROO Fysio is aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie. Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut (Samantha ‘t Hoen-Simons). Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met u de klacht op te lossen. 

U kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. U kunt met het Meldformulier klachten een klacht indienen bij het secretariaat van de  Klachtenregeling. Het secretariaat brengt u in contact met een klachtenfunctionaris. Meer informatie over hoe een en ander in zijn werk gaat is terug te vinden op:  https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/

U kunt ook contact opnemen door tel: 033 – 467 29 00 of een e-mail te sturen naar klachtenregeling@kngf.nl. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor uw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over uw klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht. Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kunt u binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover u klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Onder ‘Geschillencommissie Fysiotherapie’ leest u hoe u een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. U vindt tevens een informatiefolder (‘een klacht over uw fysiotherapeut’) in de wachtruimte voor meer informatie over het uiten van een klacht.